2015年4月1日星期三

艾露貓實試:最新香港 Apple Store 舊機 Trade-in 服務

是咁的,筆者今日拿住部舊 iPhone5 去咗 Apple Store,諗住問下 Trade-In 幾多錢,順便放埋啲 Android 機換部 6 Plus,清明番鄉下拜山可以威吓。咁我喺大家樂食咗個白汁雞皇飯,就起行喇。

勿中計 Trade-in 唔駛排隊

去過 Apple Store 都知地方都幾大吓,而且唔同服務要排唔同隊,事前我已經做足準備,上網問人有咩需要注意,點知無人答我。咁我一入到門口就問個哥仔,「Trade-In 去邊度排隊呀?」,佢就話「哦,Trade-In 呀?直行右手邊有條隊。」。
咁我就照做啦,去到見到「界」開咗個排隊位,有個 Apple 員工同個客人傾緊偈,諗住係呢道排啦掛。點知佢地傾吓傾吓,傾左廿分鐘先傾完。咁仲不特止,個員工傾完,啪啪蘿柚就咁就走咗去。我 X! 原來個條都唔係隊黎,我就戇居居咁企咗係度,仲見到隔離個負責 Macbook 嘅員工不時望我兩眼,笑笑口咁。為咗不失霸氣,我即刻轉身射個三分波,扮玩吓啲 iPad 呀 Macbook 呀咁,左手試機右手再拎住部 Xperia 扮吓 Check E-mail,日理萬機。好在 Apple Store 周圍都係 Device,霸氣話番黎就番黎。

咁我今次知機啦,環顧四周圍,睇到其實現場有兩條隊。
一條係通去個啲乜鬼野 Genius,一條就有人拎住啲未開盒新 iPhone 排隊。二揀一,無理由錯啫?咁我當然排後面個條啦,Genius 鬼死咁長點排。咁一排又排咗十分鐘,一輪到我,個小姐問我想試乜野機,咁我就即刻同個小姐講「我嚟 Trade-In 嘅!」。個小姐好似聽到暗號好驚訝咁,即刻 Call 同事嚟幫手,一等又等咗幾分鐘。問番,原來成間舖都無人 Trade-In,我嗰時根本就唔使排隊,我呆左兩呆。個小姐好似安慰我咁講「你排隊都啱架!」,我都唔知講咩好。

要即場買番野

咁算啦,唔排都排咗。無耐就有位哥仔嚟幫我,佢問我 Trade 咩機我話 iPhone5,之後就比咗部機佢睇。佢一嚟乜都唔望就入去手機設定睇序號,之後就瘋狂用佢部 iPad 篤呀篤,唔知篤乜鬼咁鬼耐,全程又唔出聲。咁我見悶悶地,咪撩佢傾吓偈囉。我問佢「係咪好多人嚟 Trade-In 架?」,佢話:「係呀,日日都好多人嚟 Trade-In」咁其實呢個服務好似今日先開。算啦咁我再問佢點解好似得我一個 Trade-In,仲好似唔使排隊。跟住佢講:「哦,你搵我地就得架啦」,我都唔知佢 up 乜。
之後我問佢有咩機 Trade-In 得,佢就話「所有 Apple iPhone 同 iPad 都得架」。咁我本身屋企有部 iPad 2,咁我問佢得唔得,佢就話「iPad 2 得架,不過再舊啲 iPad1 就唔得喇。」可能佢知自己頭先句「所有」好似講錯野,咁就再補充番「iPhone 呢我地就收 iPhone 3GS 以上既 (即係 iPhone4)」。收到。
我再問佢如果 Trade-In,d 積分可唔可以入去我 iTunes Account 度架?佢就話唔得,一定要即場機換機。咁我問佢有咩機揀,佢話咪又係黎黎去去,個啲 iPhone 呀 iPad 呀咁囉,Macbook 嗰啲就唔比 Trade。

唔 check 機但超賤價

咁佢篤咗幾分鐘終於篤完,跟住佢就話我部 iPhone5 值 $895 蚊。「咁_少!?」我唔覺意好大聲咁叫咗出嚟,搞到全場靜了。佢見我搞到咁都好唔好意思,之後佢話:「哦,其實我地回收都為環保盡一分力嘅」。咁我本身都好都支持環保既,間唔中啲底褲都會反轉著,咁就算啦。跟住我問佢:「你睇都無睇過我部機,有無邊到花咗都唔知,條數點計出嚟?」佢就好直接咁同我講:「哦,我比你呢個價係當全新機價嚟架啦!」我當堂嚇一跳,然後得啖笑。

「咁可唔可以幫我 Check 埋屋企部 iPad2 值幾多錢呀?」我問佢,咁佢就叫我番屋企。

哦,原來係要番屋企再拎過嚟比佢 Check,佢話佢地一定要個序號先 Check 到。咁其實你就咁都當咗部機全新,都唔使點 Check 機啦。我再問佢「有得無自己上網 Check 到幾錢呀?」佢話「無,個系統係我地員工先用到」。

Android 機收唔收?

咁又算啦, 咁我問佢收唔收 Android 機,因為屋企都有幾部。佢就即刻笑咗,話:「我地呢個計劃係自己推行,當然只係收 Apple 機啦。」後面可能心諗呢條友傻的嗎。跟住我就話:「唔係喎,我見今日有單 News 話你地收埋 Android 機。」之後我拎部 Xperia 出嚟,上咗 Apple 個網站 (http://store.apple.com/uk/iphone/reuse-and-recycle) 比佢睇,入面寫到明收埋其他手機甚至 PC。咁佢又突然好醒水「哦,呢個網址係 UK 呀嘛,我地 HK 唔關事架。」都真係幾醒目。之後我再問佢「係咩?咁你地有無收到有關情報呀,之後會唔會有得 Trade Android。」個員工望多我兩眼,以為我痴痴地線,講句:「無呀,我地未收到呢方面情報。」之後就光速走咗去。我仲想問佢睇唔睇電視,不過都問唔到了。


好喇,呢篇文其實 9 成係真 1 成係老作 (拿,個 Trade-In 價同啲資料都係真既)。對唔住個位姐姐同哥仔!各位愚人節快樂!
http://unwire.hk/2015/04/01/apple_store_trade_android/mobile-phone/

沒有留言:

發佈留言